PROGRAM

 

SEMINÁŘ PROBĚHL V ČASE OD 15:00 DO 17:50


15:00–15:10
Uvítání

15:10–15:30
Prognosticky významné cytogenetické změny u MDS

Šárka Ransdorfová, et al. (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha)

15:30–15:50
Vyhodnocení mutačních analýz při stanovení diagnózy u nemocných s MDS

Monika Beličková, et al. (Oddělení genomiky Ústavu hematologie a krevní transfuze, Praha)

15:50–16:10
Sekvenování nové generace u MDS – zkušenosti z pracoviště

Libor Červinek (Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno)

16:10–16:30
Výhledy léčby anémie u nemocných s MDS

Anna Jonášová (1. interní klinika VFN v Praze)

16:30–16:50
Přestávka

16:50–17:10
Léčba nemocných nereagujících na léčbu azacytidinem – studie GA

Tomáš Stopka (1. interní klinika VFN v Praze & Biocev 1. LF UK)

17:10–17:30
Chronická myelomonocytární leukemie – léčebné trendy dle výsledků multicentrické mezinárodní studie

Jaroslav Čermák (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha)

17:30–17:50
Vybrané kazuistiky nemocných s MDS

Petra Bělohlávková (Oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové)

17:50
Závěr

Organizátor:
We Make Media, s. r. o.
Pořadatel:
Czech MDS Group